Phụ kiện Ống Nhựa HDPE

Phụ kiện nối ống HDPE

BẢNG  BÁO GIÁ PHỤ KIỆN HDPE 2022

 

Tên vật tư Kích thước Đơn vị Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
Chưa VAT Đã có VAT
Măng sông nối ống (Straight Coupling)
mang-song 20x20mm Cái 14.700 16.170 PN16
25x25mm Cái 21.600 23.760 PN16
32x32mm Cái 31.700 34.870 PN16
40x40mm Cái 55.600 61.160 PN16
50x50mm Cái 98.700 108.570 PN16
63x63mm Cái 151.400 166.540 PN16
75x75mm Cái 284.400 312.840 PN16
90x90mm Cái 358.200 394.020 PN16
110x110mm Cái 641.200 705.320 PN16
Măng sông thu (Reducing Coupling)
con-thu 25x20mm Cái 20.100 22.110 PN16
32x20mm Cái 31.900 35.090 PN16
32x25mm Cái 31.900 35.090 PN16
40x20mm Cái 44.000 48.400 PN16
40x25mm Cái 44.000 48.400 PN16
40x32mm Cái 49.300 54.230 PN16
50x25mm Cái 62.700 68.970 PN16
50x32mm Cái 69.100 76.010 PN16
50x40mm Cái 81.100 89.210 PN16
63x25mm Cái 97.000 106.700 PN16
63x32mm Cái 102.600 112.860 PN16
63x40mm Cái 115.500 127.050 PN16
63x50mm Cái 133.900 147.290 PN16
75x50mm Cái 259.700 285.670 PN16
75x63mm Cái 271.100 298.210 PN16
90x50mm Cái 297.000 326.700 PN16
90x63mm Cái 297.000 326.700 PN16
90x75mm Cái 330.600 363.660 PN16
110x90mm Cái 583.100 641.410 PN16
Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor)
mang-song-ren-ngoai 20 mm x 1/2″ Cái 9.500 10.450 PN16
20 mm x 3/4” Cái 9.700 10.670 PN16
25mm x1/2” Cái 13.000 14.300 PN16
25mm x3/4” Cái 13.000 14.300 PN16
25mm x1” Cái 13.000 14.300 PN16
32mm x3/4” Cái 18.500 20.350 PN16
32mm x1” Cái 18.500 20.350 PN16
40mmx1” Cái 39.400 43.340 PN16
40mm x1.1/4” Cái 39.600 43.560 PN16
40mm x1.1/2” Cái 39.600 43.560 PN16
50mm x1.1/2” Cái 56.500 62.150 PN16
50mm x2” Cái 57.600 63.360 PN16
63mmx1.1/2” Cái 92.600 101.860 PN16
63mm x2” Cái 94.100 103.510 PN16
75mm x2″ Cái 161.500 177.650 PN16
75mm x2.1/2″ Cái 167.600 184.360 PN16
90mm x2.1/2″ Cái 196.100 215.710 PN16
90mm x3″ Cái 196.100 215.710 PN16
110mm x 4″ Cái 345.000 379.500 PN16
Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor)
mang-song-ren-trong 20mm x1/2” Cái 10.600 11.660 PN16
20mm x3/4” Cái 10.600 11.660 PN16
25mm x1/2” Cái 14.400 15.840 PN16
25mm x3/4” Cái 14.400 15.840 PN16
25mm x1” Cái PN16
32mm x1” Cái 20.700 22.770 PN16
40mm x1.1/4” Cái 38.300 42.130 PN16
50mm x1.1/2” Cái 74.800 82.280 PN16
63mm x2” Cái 118.800 130.680 PN16
75mm x2″ Cái PN16
75mm x2.1/2” Cái 173.200 190.520 PN16
90mm x3″ Cái 271.400 298.540 PN16
110mm x 4″ Cái PN16
Tê đều (Equal Tee)
te-deu 20x20mm  Cái 22.500 24.750 PN16
25x25mm  Cái 30.600 33.660 PN16
32x32mm  Cái 47.100 51.810 PN16
40x40mm  Cái 93.300 102.630 PN16
50x50mm  Cái 149.600 164.560 PN16
63x63mm  Cái 248.800 273.680 PN16
75x75mm  Cái 448.500 493.350 PN16
90x90mm  Cái 588.500 647.350 PN16
110x110mm (Nhập khẩu)  Cái 1.253.000 1.378.300 PN10
Tê thu (Reducing Tee)
te-thu 25x20mm  Cái 36.300 39.930 PN16
32x20mm  Cái 46.200 50.820 PN16
32x25mm  Cái 46.200 50.820 PN16
40x20mm  Cái 84.700 93.170 PN16
40x25mm  Cái 84.700 93.170 PN16
40x32mm  Cái 84.700 93.170 PN16
50x25mm  Cái 126.500 139.150 PN16
50x32mm  Cái 126.500 139.150 PN16
50x40mm  Cái 136.000 149.600 PN16
63x25mm  Cái 200.000 220.000 PN16
63x32mm  Cái 200.000 220.000 PN16
63x40mm  Cái 209.000 229.900 PN16
63x50mm  Cái 218.500 240.350 PN16
75x50mm  Cái 354.200 389.620 PN16
75x63mm  Cái 379.500 417.450 PN16
90x75mm  Cái 575.000 632.500 PN16
110x90mm  Cái PN16
Tê ren ngoài (Male Tee)
te-ren-ngoai 20mmx1/2” Cái 21.400 23.540 PN16
20mmx3/4” Cái PN16
25mmx1/2” Cái 30.200 33.220 PN16
25mmx3/4” Cái 30.200 33.220 PN16
25mmx1” Cái PN16
32mmx3/4” Cái PN16
32mmx1” Cái PN16
40mmx1″ Cái PN16
40mmx1.1/4” Cái PN16
50mmx1.1/2” Cái PN16
63mmx2” Cái PN16
75mmx2.1/2” Cái PN16
90mmx3″ Cái PN16
Tê ren trong (Female Tee)
te-ren-trong 20mmx1/2” Cái 22.500 24.750 PN16
20mmx3/4” Cái PN16
25mmx1/2” Cái 31.100 34.210 PN16
25mmx3/4” Cái 31.100 34.210 PN16
32mmx3/4” Cái PN16
32mmx1” Cái PN16
40mmx1″ Cái PN16
40mmx1.1/4” Cái PN16
50mmx1.1/2” Cái PN16
63mmx2” Cái PN16
75mmx2.1/2” Cái PN16
90mmx3” Cái PN16
Cút 900 (Equal Elbow)
cut-deu 20x20mm Cái 17.800 19.580 PN16
25x25mm Cái 23.300 25.630 PN16
32x32mm Cái 32.800 36.080 PN16
40x40mm Cái 63.600 69.960 PN16
50x50mm Cái 102.900 113.190 PN16
63x63mm Cái 165.900 182.490 PN16
75x75mm Cái 303.700 334.070 PN16
90x90mm Cái 413.000 454.300 PN16
110 x 110mm Cái 769.400 846.340 PN16
Cút 900 ren ngoài (Male Elbow)
cut-ren-ngoai 20mmx1/2” Cái 11.700 12.870 PN16
20mmx3/4” Cái 11.700 12.870 PN16
25mmx1/2” Cái 14.900 16.390 PN16
25mmx3/4” Cái 14.900 16.390 PN16
25mmx1” Cái 15.800 17.380 PN16
32mmx3/4” Cái PN16
32mmx1” Cái PN16
40mmx1.1/4” Cái PN16
50mmx1.1/2” Cái PN16
50mmx2” Cái PN16
63mmx2” Cái PN16
75mmx2.1/2” Cái PN16
90mmx3″ Cái PN16
Cút 900 ren trong (Female Elbow)
phu-kien-hdpe-cut-ren-trong 20mmx1/2” Cái 13.600 14.960 PN16
20mmx3/4” Cái PN16
25mmx1/2” Cái 19.200 21.120 PN16
25mmx3/4” Cái 19.200 21.120 PN16
25mmx1” Cái PN16
32mmx3/4” Cái PN16
32mmx1” Cái PN16
40mmx1″ Cái PN16
40mmx1.1/4” Cái PN16
50mmx1.1/2” Cái PN16
50mmx2” Cái PN16
63mmx2” Cái PN16
75mmx2.1/2” Cái PN16
90mmx3” Cái PN16
Nút bịt (End Cap)
nut-bit 20mm Cái 9.000 9.900 PN16
25mm Cái 11.100 12.210 PN16
32mm Cái 16.100 17.710 PN16
40mm Cái 34.200 37.620 PN16
50mm Cái 56.700 62.370 PN16
63mm Cái 94.700 104.170 PN16
75mm Cái 158.700 174.570 PN16
90mm Cái 193.800 213.180 PN16
110mm Cái 403.700 444.070 PN16
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ
dai-khoi-thuy-hathaco 25mmx1/2” Cái 19.200 21.120 PN16
25mmx3/4” Cái 19.200 21.120 PN16
32mmx1/2” Cái 24.700 27.170 PN16
32mmx3/4” Cái 24.700 27.170 PN16
32mmx1” Cái 24.700 27.170 PN16
40mmx1/2” Cái 30.600 33.660 PN16
40mmx3/4” Cái 30.600 33.660 PN16
40mmx1” Cái 30.600 33.660 PN16
50mmx1/2” Cái 33.700 37.070 PN16
50mmx3/4” Cái 33.700 37.070 PN16
50mmx1” Cái 33.700 37.070 PN16
63mmx1/2” Cái 47.100 51.810 PN16
63mmx3/4” Cái 47.100 51.810 PN16
63mmx1” Cái 47.100 51.810 PN16
63mmx1.1/4” Cái PN16
63mmx1.1/2” Cái PN16
75mmx1/2” Cái 63.900 70.290 PN16
75mmx3/4” Cái 63.900 70.290 PN16
75mmx1” Cái 63.900 70.290 PN16
75mmx1.1/4” Cái 63.900 70.290 PN16
75mmx1.1/2” Cái 63.900 70.290 PN16
75mmx2” Cái 63.900 70.290 PN16
90mmx1/2” Cái 75.700 83.270 PN16
90mmx3/4” Cái 75.700 83.270 PN16
90mmx1” Cái 75.700 83.270 PN16
90mmx1.1/4” Cái 75.700 83.270 PN16
90mmx1.1/2” Cái 75.700 83.270 PN16
90mmx2” Cái 75.700 83.270 PN16
110mmx1/2” Cái 94.100 103.510 PN16
110mmx3/4” Cái 94.100 103.510 PN16
110mmx1” Cái 94.100 103.510 PN16
110mmx1.1/4” Cái 94.100 103.510 PN16
110mmx1.1/2” Cái 94.100 103.510 PN16
110mmx2” Cái 94.100 103.510 PN16
125mmx1/2” Cái PN16
125mmx3/4” Cái 138.200 152.020 PN16
125mmx1” Cái PN16
125mmx1.1/4” Cái 138.200 152.020 PN16
125mmx1.1/2” Cái 138.200 152.020 PN16
125mmx2” Cái 138.200 152.020 PN16
140mmx1/2” Cái 194.400 213.840 PN16
140mmx3/4” Cái 194.400 213.840 PN16
140mmx1” Cái 194.400 213.840 PN16
140mmx1.1/4” Cái PN16
140mmx1.1/2” Cái 194.400 213.840 PN16
140mmx2” Cái 194.400 213.840 PN16
160mmx1/2” Cái 203.100 223.410 PN16
160mmx3/4” Cái 203.100 223.410 PN16
160mmx1” Cái 203.100 223.410 PN16
160mmx1.1/4” Cái 203.100 223.410 PN16
160mmx1.1/2” Cái 203.100 223.410 PN16
160mmx2” Cái 203.100 223.410 PN16
200mmx1” Cái 459.800 505.780 PN16
200mmx1.1/4” Cái 459.800 505.780 PN16
200mmx1.1/2” Cái 459.800 505.780 PN16
200mmx2” Cái 459.800 505.780 PN16
225mmx1.1/2” Cái PN16
225mmx2” Cái 461.200 507.320 PN16
250mmx1.1/2” Cái PN16
250mmx3/4” Cái PN16
250mmx2” Cái PN16
315mmx3/4” Cái 812.600 893.860 PN16
315mmx1.1/2” Cái PN16
315mmx2” Cái 812.600 893.860 PN16
Măng sông mặt bích (Flanged Coupler)
mang-song-mat-bich 63mmx2” Cái 587.700 646.470 PN16
75mmx2.1/2” Cái 691.000 760.100 PN16
90mm x3″ Cái 999.500 1.099.450 PN16
110mm x 4″ Cái 1.482.500 1.630.750 PN16
Van PP 2 đầu rắc co (Valve PP)
van-rac-co 20x20mm Cái 47.100 51.810 PN16
25x25mm Cái 78.600 86.460 PN16
32x32mm Cái 95.200 104.720 PN16
40x40mm Cái 188.400 207.240 PN16
50x50mm Cái 302.100 332.310 PN16
63x63mm Cái 499.200 549.120 PN16
75x75mm Cái 686.600 755.260 PN16
90x90mm Cái 1.133.600 1.246.960 PN16
110x110mm Cái 1.741.400 1.915.540 PN16
Măng sông nối ống tròn (Straight Coupling)
32x32mm Cái 25.300 27.830 PN10
40x40mm Cái 44.400 48.840 PN10
50x50mm Cái 78.900 86.790 PN10
63x63mm Cái 121.100 133.210 PN10
Tê cân tròn (Equal Tee)
32x32mm Cái 37.700 41.470 PN10
40x40mm Cái 74.600 82.060 PN10
50x50mm Cái 119.700 131.670 PN10
63x63mm Cái 199.100 219.010 PN10
Cút 900 tròn (Equal Elbow)
32x32mm Cái 26.200 28.820 PN10
40x40mm Cái 50.900 55.990 PN10
50x50mm Cái 82.300 90.530 PN10
63x63mm Cái 132.700 145.970 PN10
Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp
40x20mm Cái 42.100 46.310 PN16
40x25mm Cái 45.800 50.380 PN16
50x20mm Cái 45.400 49.940 PN16
50x25mm Cái 49.000 53.900 PN16
63x20mm Cái 59.400 65.340 PN16
63x25mm Cái 63.100 69.410 PN16
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger